O KLUBIE

BMW KLUB OPOLE założono w sierpniu 2004 roku. Jest pierwszym klubem skupiającym miłośników i użytkowników pojazdów marki BMW z terenu całego regionu. Grupa założycielska przyjęła sobie za cel propagowanie dobrych zasad zarówno jako użytkownicy tych pojazdów jak i również koleżeńskie spotkania w gronie miłośników BMW. W klubie jesteśmy na równych zasadach bez względu na płeć, wykształcenie jak i miejsce zamieszkania.

 
REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Grupa miłośników i użytkowników BMW postanowiła zorganizować się i stwożyć BMW KLUB OPOLE.
 2. BMW KLUB OPOLE jest jedną z sekcji działających przy Automobilklubie Opolskim.
 3. Niniejszy regulamin jest wewnętrznym regulaminem BMW KLUB-u OPOLE.

CZŁONKOWIE

 1. Członkiem BMW KLUB-u OPOLE może zostać każda osoba która jest miłośnikiem lub użytkownikiem pojazdu marki BMW.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą być członkiem jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów.
 3. Obowiązkiem każdego członka BMW KLUB-u OPOLE jest regularne opłacanie składek w Automobilklubie Opolskim.

CEL I ZADANIA

 1. Celem BMW KLUB-u OPOLE jest propagowanie wspaniałej marki samochodu BMW.
 2. Organizowanie szkoleń z zakresu ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
 3. Organizowanie spotkań np.; przy ognisku, nad wodą , jak również zlotów.
 4. Pomoc innym sekcjom przy organizacji innych imprez lub zawodów np.; jako służby porządkowe.
 5. Dopuszcza się uczestnictwo dzieci w spotkaniach, zlotach lub zawodach jedynie pod  stałą opieką rodziców lub opiekunów i będą traktowani jako miłośnicy samochodów BMW.
 6. Współpraca z innymi klubami BMW.
 7. Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia w kursach ratownictwa drogowego, nauki jazdy w ekstremalnych warunkach.
 8. Nawiązywanie kontaktów z firmami, celem reklamowania ich działalności oraz pozyskiwanie sponsorów do organizacji imprez i zawodów organizowanych przez nasz klub.

Regulamin został odczytany i przyjęty przez wszystkich członków na comiesięcznym spotkaniu w Automobilklubie Opolskim we wrześniu 2004 roku.

Podpisy członków klubu